RSB®Antennemaster

RSB-master er svært anvendelig som antennebærere både som selvbærende og bardunerte master.

De er benyttet i stort omfang til radiolinjeforbindelser, bredbånd, radarsystemer, militære formål etc. 

Som selvbærende er mastene levert opp til ca 60m høyde (avhengig av antennebelastning og klima). 

Sam bardunerte master er det levert RSB®-master opp til 105m høyde. (Det er utført dimensjonering av bardunerte master opp til 220m høyde). 

Mastene er kjennetegnet av svært gunstig forhold mellom nyttelast og egenlast ved vindlast, lave seksjonsvekter og rask og enkel montasje, enkle og rimelige systemer for fundamentering/forankring under alle aktuelle grunnforhold. 

RSB-systemet omfatter også alt nødvendig utstyr for mastene, så som lynavledere, jordingsforbindelser, antennefester, inn- og utvendige plattformer, kabelstiger, klatrehinder. Mastene er godt egnet til klatring i forgitringen. Om ønskelig kan mastene også utstyres med spesiell leider og utstyr for fallsikring. 

På grunn av sin modulære oppbygging er mastene meget godt egnet til provisoriske løsninger og gjenbruk i andre prosjekter. 

Ta kontakt dersom du har behov for hjelp til antennemaster.