Målinger og beregninger

Alle mastekonstruksjoner må styrkeberegnes for forholdene på det stedet den skal stå.

Norge er delt inn i flere klimasoner med bl.a. ulike krav til vindbelastning. Både mast og fundament beregnes sammen. I særskilte tilfeller ønsker man å plassere en ny mast på et gammelt fundament. 

Vi kan utføre beregninger som sikrer riktig overgang og som gjør at ny mastekonstruksjon passer til eksisterende fundament. Vi kan også utføre inspeksjon og tilstandskontroll på eksisterende konstruksjoner.