Konsesjon

Kraftledningsmaster er noe de fleste har en mening om, derfor er konsesjonsprosesser for nye linjer ofte omfattende. Et viktig verktøy for tiltakshaver vil være å finne en god trase og velge riktige mastetype for anlegget. Her kommer både pris, montasjetid og ikke minst estetiske kvaliteter inn på et tidlig stadium.

Grunnlaget for gjennomføringen legges allerede i konsesjonssøknaden, og det er viktig å passe på at man ikke pålegger seg selv unødvendige begrensninger for senere realisering av anlegget. Grunneierkontakt og forhold til interesseorganisasjoner har vist seg å være svært viktige faktorer i konsesjonsprosessen, og det er viktig å formidle korrekte opplysninger til omgivelsene. 

Aktuelle aktiviteter i prosessen kan være:

  • Utarbeidelse av arealplaner
  • Oppstillingsplan for apparatanlegg
  • Kostnadskalkyler
  • Grunneierkontakt og folkemøter
  • Landmåling og grenseavklaringer
  • Tekniske forstudier
  • 3D-fremstilling