Master

Vi prosjekterer alle typer master som vinkelstål-, rundstål-, kompositt- og tremaster for alle spenningsnivåer.

Vi beregner og prosjekterer alle typer fundamenter til mastene, både på fjell og i jord. Vi har løsninger for planoppheng, trekantoppheng, enkelt- og dobbeltkurs og tilpasser alt etter kundens behov. Dimensjonering foretas etter gjeldende normer, forskrifter og standarder.  


Vi har verktøy og prosedyrer for etablering av traseer, prosjektering av linjer og beregning av master og fundamenter. Det vil si en komplett prosjektering fra start til slutt.

Vi har omfattende erfaring fra prosjektledelse innen hele høyspentsektoren. Vi bistår også gjerne  i alle trinn av prosessen fra utredning før konsesjonssøknad til fullført prosjekt. 

I prosjekteringen benytter vi blant annet programvaren netLIN, Autodesk Inventor 3D eller Powerline (PLS-CADD/TOWER/POLE)