RSB®Kraftledningsmaster

RSB® master benyttes til spenninger fra 11 kV og opp til 132 kV. Vi har løsninger for planoppheng, trekantoppheng enkelkurs og dobbelkurs.

På grunn av den modulære oppbyggingen er mastetypen også godt egnet til prosjekter der man senere planlegger oppgradering av spenningsnivå, oppgradering til dobbeltkurs  og lignende.

På grunn av sin slanke form og utseende er mastene godt egnet i så vel bebygde områder med krav om lavt arealforbruk, som i jordbruksområder, i skogsmark, langs kysten som på snaufjellet. 

Seksjonene oppbygd med massive runde elementer gjør mastene svært lite synlige i naturen og bidrar til at mastene glir godt inn i omgivelsene. 

Fundamenteringsmetodene gjør også at det i sårbare områder kan arbeides med lett utstyr som ikke skader naturen, og der fundamentene i seg selv kan gjøres svært lite synlige. 

Mastene er meget godt egnet til provisoriske løsninger og gjenbruk. 

Eksempler på bruk for spenninger fra 132 kV og nedover er:

  • Bæremaster og Forankringsmaster (planoppheng, trekantoppeng  enkeltkurs, dobbeltkurs)
  • Innstrekkstativ
  • Endemaster
  • Kabelendemaster
  • Samleskinner
  • Stativer for brytere og andre apparater

Ta kontakt om du har spørsmål om eller behov for master til disse eller andre formål.