Linjeprosjektering

Vi prosjekterer kraftlinjer med tre, kompositt eller stålmaster for alle spenningsnivå.

Linjene kan prosjekteres ut fra innmåling med totalstasjon, GPS, kartdata, laserskanning eller basert på eksisterende linjeprofiler. Ved bruk av kartdata/laserskanning kan vi 3D-visualisere linjen i terrenget. Vi kan også modellere og beregne eksisterende linjer der en har behov for oppgraderinger eller andre endringer. 

Vi utarbeider alt underlag som er nødvendig for linjebygging, men kan også besørge konkurranseutsetting og eventuelt oppfølging med bygge- og prosjektleder. 

I prosjekteringen benytter vi programvaren netLIN eller Powerline (PLS-CADD/TOWER/POLE).