Energimerking

Energimerking gir bygget en energiattest med liste over forslag til energisparende tiltak. Desto bedre energikarakteren er, desto lavere kan driftskostnadene bli.

Hvilke bygg må merkes?

  • Yrkesbygg over 1000m² skal alltid ha energiattest
  • Yrkesbygg og boliger over 50m² må utføres ved salg eller utleie
  • Nyoppførte yrkesbygg over 50m²

Hvorfor velge Rejlers til å utføre energimerking?

  • Konkurransedyktige priser
  • Utføres av uavhengig tredjepart
  • Landsdekkende tverrfaglig kompetansemiljø
  • Tiltaksliste med lønnsomhetsanalyse
  • Vi kan levere rimelig og stilmessig energimerkeplakett i stål eller aluminium

Les mer på:
Energimerking.no 
NVE intensiverer kontrollene og gir varsel om tvangsmulkt