Helsebygg

Bygging av sykehus er en helt spesiell oppgave hvor kravene til kompetanse blir svært åpenbare ved planlegging og prosjektering.

Prosjektering og håndtering av avansert teknikk og apparater i akutt- og renrom krever forståelse for prosesser og sikkerhet. 

Leveringssikkerhet gjennom reservekraft til sykehus er viktig. Planlegging og prosjektering av reservekraftløsninger er ett av de spesialiserte områdene til Rejlers. 

Rejlers har god erfaring med dette gjennom prosjekter som Diakonhjemmet sykehus, Sunnaas sykehus HF og Distriktspsykiatrisk senter (DPS) hos Oslo Universitetssykehus. Gjennom Midtåsen sykehjem, Greverud sykehjem og Bøler bo- og aktivitetssenter (Omsorgsbygg Oslo KF), har Rejlers også erfaring med omsorgsboliger og institusjoner for eldre med demens.