VVS-prosjektering

Utformingen av VVS-tekniske løsninger vil ha stor innvirkning på driften av bygget i mange år etter ferdigstillelse.

Energifokus og riktig kompetanse i planlegging av varme- og ventilasjonssystemer gir bedre løsninger med mindre driftskostnader. 

Våre rådgivende VVS-ingeniører tilbyr følgende:

  • Prosjektering og tilstandskontroller av VVS-anlegg
  • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner
  • Teknisk byggeledelse
  • Energidesign
  • Generell rådgivning av energiløsninger