Prosjektering passivhus og lavenergibygg

Vi er behjelpelig med rådgivning og prosjektering av passivhus og lavenergibygg etter de norske standardene NS 3700 – Boligbygninger og NS 3701 – Yrkesbygg.

Vi har gjennomført Lavenergiprogrammets kurs «Prosjektering av passivhus» og er oppført på Lavenergiprogrammets hjemmeside som Rådgiver – prosjektering av passivhus.

Vi har kompetanse innenfor

  • Energidesign
  • Energi- og varmetapsberegninger
  • Byggeteknikk
  • Ventilasjon
  • Varmeløsninger og energikilder
  • Innemiljø
  • Solavskjerming
  • Energiproduksjon (solceller o.l.)
  • EOS og energieffektiv drift