Grønne basestasjoner

Med stadig større fokus på bruk av miljøvennlig energi har det oppstått en etterspørsel i markedet etter omlegging til fornybar energi av reservekraft på basestasjoner til såkalte «Grønne basestasjoner».

Når vi snakker om bruk av fornybar kilder vil energilagring være et moment som må vurderes. Eksisterende dieselaggregat eller tilsvarende bør være en backupløsning for å ivareta sikkerheten og sikker tilførsel av reservekraft. 

Rejlers har god og bred tverrfaglig kompetanse innen produksjon av elektrisitet fra fornybare energikilder. Som uavhengig rådgivere kan vi hjelpe deg med å velge de løsningene som passer best for ditt formål. 

Energianlegg basert på for eksempel bioenergi, sol eller andre energikilder/bærere krever analyser og mulighetsstudier for å sikre at både investeringen og driften blir lønnsom.

Våre rådgivere/konsulenter hjelper deg gjennom hele prosessen fra lønnsomhetsanalyse til ferdigmontering.