Fornybar energi

Elektrisitet og varme fra sol- eller bioenergi? Varmepumpeløsning basert på luft, vann eller grunn? Rejlers tar del i utviklingen av fremtidens energiforsyning.

Som uavhengig rådgivere kan vi hjelpe deg med å velge de løsningene som passer best for ditt formål.

Vi har god tverrfaglig kompetanse innen produksjon av elektrisitet og varme fra fornybare energikilder. Energianlegg basert på for eksempel bio, sol eller omgivelsesvarme krever gode analyser og mulighetsstudier for å sikre at både investeringen og driften blir lønnsom. Våre energirådgivere hjelper deg gjennom hele prosessen fra lønnsomhetsanalyse til ferdigmontering.