Energivurdering av tekniske anlegg

Energivurdering av tekniske anlegg er sammen med energimerking lovpålagt av energimerkeforskriften.

Energivurdering av tekniske anlegg skal utføres hvert fjerde år og har som hovedformål å stimulere til større energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold. 

Hvilke anlegg må vurderes?

  • Kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 20 kW
  • Klimaanlegg (kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg og kombinasjoner av disse) med samlet effekt høyere enn 12 kW eller anleggene samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 m²

Hvorfor velge Rejlers til å utføre energimerking?

  • Konkurransedyktige priser
  • Utføres av uavhengig tredjepart
  • Landsdekkende tverrfaglig kompetansemiljø
  • Tiltaksliste med lønnsomhetsanalyse

Les mer på:

Energimerking.no 
NVE intensiverer kontrollene og gir varsel om tvangsmulkt