Energimerking

Energimerking er lovpålagt av energimerkeforskriften og skal øke bevisstheten om energibruk.

Energimerking gir bygget en energiattest med liste over forslag til energisparende tiltak. Desto bedre energikarakteren er, desto lavere kan driftskostnadene bli.

Hvilke bygg må merkes?

  • Yrkesbygg over 1000m² skal alltid ha energiattest
  • Yrkesbygg og boliger over 50m² må utføres ved salg eller utleie
  • Nyoppførte yrkesbygg over 50m²

Hvorfor velge Rejlers til å utføre energimerking?

  • Konkurransedyktige priser
  • Utføres av uavhengig tredjepart
  • Landsdekkende tverrfaglig kompetansemiljø
  • Tiltaksliste med lønnsomhetsanalyse
  • Vi kan levere rimelig og stilmessig energimerkeplakett i stål eller aluminium

Les mer på:
Energimerking.no 
NVE intensiverer kontrollene og gir varsel om tvangsmulkt