Energiledelse

Effektiv energibruk i bygningsmassen minimaliserer energiutgiftene. Gjennom målstyrt energiledelse vil lønnsomme organisatoriske, holdningsskapende og tekniske tiltak påvises og gjennomføres.

Din bedrift vil oppnå reduserte driftskostnader, forbedret miljøprofil og styrket konkurranseevne.

Rejlers hjelper deg med å opprette energiledelse i ditt bygg med tilpasset programvareløsning for energioppfølgingssystem (EOS). Videre tilbyr vi rådgivning i energiledelsessystemet i henhold til ISO 50001:2011.