Energieffektivisering

Rejlers er ekspert på energieffektivisering.

  • Bruker du energien på en effektiv måte?
  • Arbeider du systematisk med løpende oppfølging og sammenligning av ditt forbruk?
  • Trenger du hjelp til kravspesifikasjon i forbindelse med anbudsdokumentasjon?
  • Trenger du hjelp med Enovasøknaden?

Mange bygg og virksomheter har potensiale for å redusere energiforbruket. For eksempel kan SD-anlegg og energioppfølging gi hele 40 % energibesparelse. Rejlers er ekspert på energieffektivisering. Våre rådgivende ingeniører identifiserer enkle og lønnsomme tiltak som sørger for energieffektive løsninger, samt et optimalt innemiljø. Videre kan vi også tilby prosjektledelse ved gjennomføring av tiltakene.