Energirådgivning

Alle som prosjekterer, eier eller drifter et bygg må ta beslutninger knyttet til energi. De fleste vurderinger har mange komplekse dimensjoner hvor beslutningene kan ha store konsekvenser økonomisk og miljømessig.

Energirådgivningsdivisjonen i Rejlers er tverrfaglig med kjernekompetanse innen bygg, VVS, fornybar energi og miljø- og energifysikk. Den faglige bredden skaper et kreativt og selvsikkert team som alltid finner den beste løsningen på ditt prosjekt. 

Vi kan energi – snakk med oss om:
Energidesign
Prosjektering passivhus og lavenergibygg
Energieffektivisering
VVS-prosjektering
Energimerking og energivurdering av tekniske anlegg
Energiledelse
Fornybar energi
Grønne basestasjoner
ITB-Koordinator