Skoler

Den tekniske utviklingen i skolene har vært ruvende. Det stilles nå høye krav til smarte tavler med projektorløsninger, energieffektiv belysning med intelligent styring, heldekkende trådløse og trådbundne nettverk med høy kapasitet, samt svært effektive klimaløsninger.

Skoler skal alltid være ferdig til skolestart. Svært detaljerte og omfattende krav fra kommunen gjør skolebygg til en omfattende byggeprosess. Da er det viktig å vite hvilke utfordringer man kommer til å støte på i prosessen. 

Rejlers har god erfaring med skolebygg, også Undervisningsbygg Oslo KF. Gjennom prosjekter som Kuben Yrkesarena (inngang F), Sentrum skole i Horten og Torstad ungdomsskole har vi erfaringen som er nødvendig for en trygg prosjektgjennomførelse.