Kontorbygg

Moderne kontorlokaler stiller strenge krav til innemiljø og kvalitet. Korte byggetider i kombinasjon med ønske om lavest mulige kostnader er utfordringer de fleste prosjekter møter.

Ofte er ikke leietaker avklart når byggingen starter, og Rejlers kan derfor være behjelpelige med å gi byggherre gode og fleksible løsninger som tilfredsstiller de fleste leietakere.

Det stilles i dag høye krav til belysningen, armaturtypene, og inntrykket lysinstallasjonen gir. Et godt lysmiljø skal bidra til å motvirke stress, trøtthet og annen fysisk påvirkning. Rejlers har god kjennskap til belysningsbransjen og kan hjelpe til med å gi bygget de belysningsarmaturene det fortjener, og ønskes det mer kreative lysdesignløsninger er vi også behjelpelige med dette. 

Rejlers har lang erfaring med prosjektering av både små og store kontorbygninger.