Kjøpesenter

Moderne kjøpesentre er store bygg som krever svært god kontroll på økonomi og faglig koordinering.

Kort byggetid, og implementering av mange leietakere er en krevende prosess. Samtidig skal godt design og energieffektive løsninger gi god driftsøkonomi og stimulere til økt salg. 

Store menneskemengder gjør at kravene til sikkerhetsløsningene blir svært høye, og det må derfor legges stor vekt på tydelige og varige løsninger. 

Rejlers har lang erfaring med prosjektering av kjøpesentre, blant annet CC Vest, Sandvika Storsenter, Jessheim Storsenter og Vinterbro Senter.