Idrettsanlegg

Et idrettsanlegg er ikke bare et sted for de store sportsprestasjoner. Anlegget må være svært fleksibelt slik at det samme lokalet kan brukes til konserter, messer, utstillinger osv.

I samme bygningsmasse skal det kanskje også inn VIP-avdeling, kontorlokaler, restauranter og butikklokaler. Dette gir høye krav til kreative løsninger og lavt energiforbruk.

I utendørsanlegg har vi i Norge spesielle utfordringer. Lange sesonger, og et mørkt og kaldt klima gir oss utfordringer andre land i Europa ikke har. Det er derfor viktig at belysningen er svært god, men også energieffektiv og med lave vedlikeholdskostnader. 

Ved TV-sendinger fra fotballarenaer stiller UEFA strenge krav til belysningen. Utvidede krav om leveringssikkerhet med generatordrift, også i normaldrift, er vanlig. Dette har vi i Rejlers god kjennskap til. Ofte blir det installert store snøsmelteanlegg i gressmatter og løpebaner, og dette stiller helt spesielle krav til energiforbruk og automatisering. 

Når store menneskemengder er samlet blir kravene til brann og sikkerhet. I store, uoversiktelige arealer, kombinert med store takhøyder er det spesielt viktig med tidlig og riktig branndetektering, samt tydelig og effektiv evakuering. 

Rejlers har god erfaring med idrettsanlegg og har blant annet prosjektert Telenor Arena og Nye Bislett Stadion, samt bidratt til diverse ombygginger og større utvidelser av Ullevaal Stadion.