Hotell

Hoteller har høye krav til komfort og design. Samtidig krever en stram økonomi rask og effektiv prosjektgjennomførelse og energieffektive løsninger.

Individuell styring av klima og belysning av enkeltrom, etasjer og fløyer tilpasset kundenes ankomst, bidrar til god driftsøkonomi. 

Støttefunksjoner som storkjøkken og restauranter, møterom, lounge og resepsjonsområdet er viktige områder i hotellet som skal bidra til å gi kunden en komplett opplevelse. 

Fra prosjekter som Comfort Hotell Grand Central, Thon Hotel Opera, Anker Hotel og Quality Hotel Gardermoen har vi gjort mange erfaringer, og kan bidra med gode løsninger for det individuelle behov. 

Vi kan hjelpe dere fra de tidlige utredninger og helt frem til åpningsdagen.