Fagområder

Fagområdet elektro spenner seg over ett stort antall arbeidsoppgaver.

I Rejlers har vi mange ansatte med ett vidt spenn av spesialisering innen de fleste fagområder.

Tjenesteoversikt:

Belysning

 • Dagslysberegninger
 • LENI-beregninger
 • Lysberegninger
 • Lysdesign
 • Lysstyring
 • Nød og ledelyssystemer 

Tele/Data

 • IKT-spredenett
 • Trådløse nettverk
 • Antenneanlegg
 • Lyd- og bildeanlegg 

Byggautomatisering

 • SD-anlegg

Sikkerhetsanlegg

 • Brannalarm
 • Innbruddsalarm
 • Adgangskontroll
 • ITV
 • DECT

Kraftdistribusjon

 • Effekt- og energiberegninger
 • Nettstasjoner
 • Kabling/infrastruktur
 • Reservekraft

Transportsystemer

 • Heiser
 • Brannheiser
 • Rulletrapper

Tilstandskontroll og verdivurderinger

Teknisk koordinering