Andre bygg

Vi har også erfaring fra mange andre typer bygg i ulike kategorier.

Vi har gjennom årene opparbeidet oss mange erfaringer innen en stor variasjon av prosjekter og oppgaver, blant annet:

 • Barnehager
  Barnehager er normalt forholdsvis enkle bygg, men med innslag av kommunale ambisjoner. Stadig oftere ser vi at barnehagene skal være kommunens miljøpioner. Det innebærer lavt energiforbruk, og bruk av for eksempel solvarmeanlegg og KNX, hurtigladere for elbil og ledbelysning. Gjennom prosjekter som Hareveien-, Øståsen-, Toppenhaugen- og Grønliåsen barnehage har vi opparbeidet oss lang og god erfaring, som trygger en rask og god prosjektgjennomførelse.
 • Kulturhus
 • Trykkeri
 • Bryggeri
 • Brannstasjon
 • Moske
 • Matbutikker
 • Fengsel: Ila fengsel og Oslo fengsel
 • Bilforretninger
 • Serverhaller
 • Snøproduksjonsanlegg
 • Hurtigladeranlegg for elbil