NetCom velger Rejlers til nytt prosjekt i Norge

I forbindelse med den store frekvensauksjonen som startet i mars i fjor – og endte med finalerunder og tildelinger rett før jul, har Rejlers styrket sin stilling innenfor utviklingen og vedlikehold av operatørenes basestasjoner og nye digitale nettverk.

Rejlers har fått oppdraget via NetCom/Teliasonera.  Oppdraget er i første omgang for den viktige frekvenstildelingen på 800MHZ båndet, det samme båndet som tidligere gikk til analoge tv-sendinger. Dette båndet skal nå brukes for utbygging av mobilt bredbånd på 4G (LTE).

Hele 500 basestasjoner i Norge skal tilpasses overgang fra en analog verden til den digitale. Basestasjonene skal testes og optimaliseres. Alt dette skal utførers av Rejlers sine feltingeniører.

- Selv om dette, i første omgang, er et tidsbegrenset oppdrag, viser vi her at vi har riktig kompetanse og kapasitet overfor en viktig kunde i NetCom/Teliasonera. Samtidig er det spennende at vår oppdragsgiver vant det man kaller dekningsblokken i denne auksjonen også, - selve indrefileten blant frekvenstildelingene. Det betyr at de samtidig forplikter seg til å nå ut med 98 prosent befolkningsdekning innen fem år, sier Manager Telecom Operation East, Steinar Ulvøy.

Rejlers skal samtidig være koordinator for gjennomføringen i de forskjellige områdene. Videre skal Rejlers Telecom Operations følge opp databaseproduksjonen og radioplanleggerne internt i NetCom. Rejlers skal også fysisk funksjonsteste alle basestasjoner ved oppstart.

Geografisk strekker oppdragets basestasjoner seg fra Agder fylkene til Buskerud, Vestfold, Oslo, Akershus, Østfold, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Trøndelag og helt opp til enkelte fjellområder.

I tillegg til dette skal Rejlers være med i piloten på utvidelse av båndbredden for alle LTE 1800 fra 15-20 Mhz.