Anskaffelse av nye arbeidsmaskiner til jernbanen

Rejlers Railconsult har fått i oppdrag å bistå Jernbaneverket i anskaffelsen av nye arbeidsmaskiner til jernbanen.

Jernbaneverket har inngått kontrakt med Windhoff Bahn- und Anlagetechnik GmbH på kjøp av 11 nye skinnegående arbeidsmaskiner for vedlikehold av spor og kontaktledning. De nye maskinene kan utstyres for både spor- og lettere kontaktledningsvedlikehold.

Rejlers Railconsult er engasjert av Jernbaneverket for å koordinere aktivitetene innenfor områdene Pålitelighet, Tilgjengelighet, Vedlikeholdbarhet og Sikkerhet (RAMS).  Vedlikeholdbarhet er en spesiell utfordring siden det er veldig mange tekniske systemer som skal klemmes inn på en relativt liten maskin. Det samme er tilgjengelighet i forhold til bruk i vanskelige vinterforhold. Disse maskinene skal benyttes til snørydding og må derfor fungere godt også når været er som dårligst.