Branndetektivene finner feilen!

Agder Energi Nett og Politiet får hjelp av Rejlers ingeniører ved brannundersøkelser.

Hvert år deltar vi på rundt 60 etterforskninger og bidrar til at minst 70 prosent av brannene blir oppklart. Oppdraget går ut på å finne ut om brannen har oppstått på grunn av en elektrisk feil. De fleste brannene oppstår på grunn av åpen ild eller elektriske apparater.

En brannårsak som vi støter på oftere er datamaskiner som er fulle av støv og som står på hele natten.