Energimerker for Østfold Fylkeskommune

Rejlers energimerker 750 000 kvadratmeter og hele 273 bygg for Østfold Fylkeskommune. Alle tekniske anlegg blir også energivurdert.

– Vi ser en miljømessig og økonomisk gevinst ved å iverksette energibesparende tiltak basert på rapporten som energimerkingen og energianalysene gir oss, sier Joakim Sveli, Næringsrådgiver Klima og energi i Østfold Fylkeskommune.

Med en så omfattende og variert bygningsmasse kan potensialet for energisparing være stort. Energimerking gir grunnlag for både å motivere til, samt identifisere mulige tiltak for å redusere energikostnadene til den enkelte byggeier.