Bygget ut Ullevål Stadion

Ullevål Stadion er bygget ut med 3 000 nye sitteplasser, nye VIP-områder og 160 nye kontorplasser. Utbyggingen var totalt verdt 180 millioner kroner.

Rejlers fikk oppdraget med å tegne og prosjektere de elektriske installasjonene i forbindelse med utbyggingen. Dette innbefattet belysning, teknisk virksomhet, markeringslys samt brann og adgangskontroll. 

Byggeindustrien: "Ullevaal stadion: Tribune vest og næringslokaler"

 

Foto: Sindre Sverdrup Strand / Byggeindustrien