Rejlers bidrar til kostnadseffektivt og rimelig bygg for Didriksons1913

Rejlers har vært med i planleggingen av Didriksons sitt hovedkontor og lager, i Norge, fra første tegning. Resultatet har blitt et funksjonelt, energigjerrig og billig bygg.

Det målte energi forbruket på bygget er 57 kWh/m² år og kostnaden på bygget ble på 10 000 kr/m². Normalt energiforbruk for denne typen bygg ligger på 130 kWh/m² år og normal byggekostnad ligger på ca. 20.000 kr/m².

Rejlers har bidratt med:

  • Utforming av bygget
  • Plassering av vinduer
  • Valg av energikilde
  • Valg av byggeteknisk konstruksjon
  • Valg av tekniske innstalasjoner og styringssystemer

Bygget har fått energiklasse B.