Rådgivere på et feilfritt boligprosjekt

I Asker, like utenfor Oslo, har Rejlers detaljprosjektert det elektriske anlegget for 34 eksklusive leiligheter og fellesarealer.

Boligprosjektet består av to treetasjes bygg med tilsammen 34 store leiligheter med høy standard. Hvert bygg har 3 heiser hver, og tilknyttet hver heis finner man et teknisk rom. Føringene går kun vertikalt, med en minimal bruk av nedforinger og utforinger for å få gjennom rør og sjakter på kryss og tvers. Hukenbekken har geobrønner, er bygget etter TEK 10, og er i Energiklasse A.

I prosjektet har NCC Bolig vært byggherre, NCC Construction totalentreprenør og Momenta Arkitekter har stått for arkitektjobben. I samarbeid med underentreprenører og leverandører er det levert et feilfritt boligprosjekt med høy standard - til avtalt tid.

Rejlers ansvar har vært å levere tegningsunderlag og skjemaer, som tilfredsstiller NEK 400:2010, TEK 10 og universell utforming. Vi har prosjektert komplett elektrisk anlegg i nybygget. Det er valgt moderne og effektiv belysning, og energibesparende lysstyring. I oppdraget er også komplette elkraft og datainstallasjoner inngått.

I tillegg har vi prosjektert heldekkende brann- og nødlysanlegg etter gjeldende krav, samt porttelefonanlegget.

 

Les mer om prosjektet i Byggeindustrien nr. 5 - 2014

Les mer om prosjektet på bygg.no

 

Foto: Trond Joelson / Byggeindustrien