Matrester blir biogass

Nesten halvparten av alt avfall vi kaster i avfallsdunken inneholder matrester. Normalt går alt avfall til forbrenning eller sortering, matavfallet blir i de fleste tilfellene tatt hånd om og komposteres. I gjennomsnitt kaster en person cirka 100 kilo matrester i året.

I Linköping i Sverige har Tekniska Verken ansvar for avfallshåndtering og gjenvinning. I 2010 ble det påbegynt et prosjekt med utgangspunkt i at et nytt avfallssorteringsanlegg skal sortere ut matavfallet fra husholdningsavfallet for å senere fremstille biogass. Matavfallet skal legges i grønne poser som siden legges sammen annet avfall i avfallsdunken. I anlegget sorteres de grønne posene automatisk ut ved hjelp av et kamera, såkalt visionteknikk.

Matrestene blir deretter tatt hånd om av Svensk Biogas, der innholdet blir omdannet til biogass. Biogassen blir blant annet brukt som drivstoff for kjøretøy, og restene etter produksjonen erstatter kunstgjødsel i jordbruket.

Leverandør av anlegget er Envac Optibag AB i Mjölby. Rejlers deltok med kunnskaper på prosjektledelse innen områdene prosessutstyr, elektrisitet i bygg, ventilasjon og rørsystemer.