Tommy Skogheim Johansen ny leder for Rejlers Telecom Region Nord

Tommy Skogheim Johansen er ansatt som ny leder for Telecom Region Nord i Rejlers. Han kommer fra stillingen som dekningssjef i Telia Norge, og tiltrer 1. september.

Rejlers feltingeniører sørger for at norske mobilnett og kringkastingsnett fungerer i all slags vær. I tillegg utfører selskapet utbyggings- og ombyggingsoppdrag i de samme nettene. Det er dette arbeidet Tommy nå vil lede i Midt- og Nord-Norge, i tillegg til at han vil arbeide med forretningsutvikling og produktutvikling.

-Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben i Rejlers, sier Tommy Skogheim Johansen. Rejlers er et veldig spennende selskap, med en solid posisjon innenfor drift og utbygging av telekomnett. I tillegg har Rejlerskonsernet ekspertise innenfor mange andre områder, som energi, elkraft, jernbane, samt design, utvikling og forvaltning av IT-løsninger. Jeg ser fram til å jobbe i et miljø som dekker så mange viktige områder innenfor digitalisering. Norge har to av verdens beste og raskeste mobilnett og har siden mobilens ungdom vært helt i førersetet hva gjelder det å ta i bruk ny teknologi, tjenester og produkter. Dette er et arbeid som Rejlers Norge er med på å bygge opp og som vi skal være med på utvikle videre til det beste for alle brukere av digitale mobile tjenester. Det å få muligheten til å være med på denne utrolig spennende utviklingen videre i bransjen gleder jeg meg stort til avslutter Johansen

- Vi er veldig glade for å kunne ønske Tommy velkommen i Rejlers, sier Geir Løvnes, sjef for Rejlers Telecom. Tommy har en enorm erfaring etter mange år i telekom – både innen teknologi, drift, utbygging og ikke minst innen ivaretakelse av kunder. Gjennom ansvaret som Telias dekningssjef har han i mange år frontet Telias dekningsutbygging og utbyggingen av det mobile bredbåndsnettet som i dag er en realitet.

- Velfungerende telekom og spesielt trådløs kommunikasjon er avgjørende for den sterkt voksende digitaliseringen. Rejlers satser stort innen fysisk infrastruktur og ansettelsen av Tommy Skogheim Johansen er et av flere tiltak vi gjennomfører for å øke våre konkurransefortrinn, sier Thomas Pettersen, administrerende direktør i Rejlers Norge.

Foto: Telia