Rejlers vinner RAN dokumentasjon for Telenor Norge

Telenor Norge har inngått avtale med Rejlers om mottakskontroll av nettdokumentasjon.

Kontrakten gjelder for et år, med intensjon for ytterligere ett pluss ett år, og kan ha en verdi på 15 millioner kroner.


- Oppdraget er ett av flere Rejlers utfører for Telenor Norge. Vi er derfor stolte og glade av få fornyet tillit og ser fram til å forlenge samarbeidet inn i en tidsalder der digitalisering vil skyte fart sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers Norge.

Avtalen omfatter levering av tjenester innen:

  • Kontroll av nettdokumentasjon
  • Registrering
  • Avviksoppfølging
  • Godkjenning av dokumentasjon