Rejlers møtte de som skal skape morgendagens energiløsninger

Energidagen 2017 ble avholdt på NTNU i Trondheim 26. oktober. Som i fjor, var Rejlers på plass med egen stand for å møte studenter som skal være med på å skape fremtidens løsninger innen energi.

Allerede før offisiell åpning var det stor trafikk på standen til Rejlers. Vi avholdt speed-intervju med 10 studenter fra avgangsklassen på «Energi og miljø», og tiden vil vise om noen av disse blir fremtidige medarbeidere hos oss. For å la studentene bli bedre kjent med oss avholdt vi en Quiz, der hele 65 personer hadde 100% riktig. Nikolai Gulbrandsen ble trukket ut som vinner av en trådløs hodetelefon fra Sony – vi gratulerer!

Ole Berdiin Olesen fra Rejlers i hyggelig samtale med studentene

Energidagen

Energidagen avholdes nå hvert år, og er EnergiKontaktens viktigste samlende arena for samspillet mellom energisektoren og Energi- og miljøstudiet ved NTNU. Studenter, fagmiljø og næringsliv møtes og utveksler erfaring, kunnskap og inspirasjon. På Energidagen får deltakere fra næringslivet mulighet til å delta på spennende foredrag, samt profilere bedriften overfor høyt motiverte og ambisiøse studenter.