Raskere, enklere og mer kostnadseffektiv elprosjektering

Visste du at et av fagområdene til Rejlers er Building og elprosjektering? Vi som prosjekterer elektriske anlegg har den siste tida gjort store endringer i hvordan vi jobber.

Før gikk det i 2D-tegninger og papir, men i den digitale verden er 2D og papir bare «so2000 and late». I dag bruker vi BIM. Den gir oss en ny og spennende dimensjon, og vi får det som kalles 3D.

BIM står for BygningsInformasjonsModellering. Våre kunder stiller mer krav til bruk av BIM. Statsbygg skroter klassiske AutoCad-tegninger og 2D, og sier allerede at alle prosjekter skal være BIM-prosjekter. BIM gir enklere en fullstendig oversikt og forståelse for prosjekter og man minker byggekostnader betraktelig.

Det er nettopp her vi i Rejlers er så gode. Vi hjelper våre kunder med å utelukke kritiske feil på «tegnebrettet». Vi jobber i Autodesk Revit og bruker BIM-modellen til samhandling.
Før betydde prosjekteringsmøter møtereferat, papirtegninger og skisser, men i dag foregår møtene med skjerm. I 3D-modellen ser og viser man løsninger og kollisjoner/konsekvenser. BIM gjør samhandlingen mellom fagdisipliner (konstruksjon, ventilasjon, rør etc.) enklere og gir raskere svar.

Dette stiller høye krav til nøyaktighet i vårt arbeid. Det som tidligere ble «løst ute på byggeplassen» slipper man ikke lenger unna med og det stilles krav til 100 % nøyaktighet for modelleringen.

Les mer om vårt fag og våre tjenester i Building

3D-modellen gjør det enklere for samhandling mellom ulike fagdisipliner