Ny konsernsjef for Rejlers

Styret i Rejlers AB har utnevnt Viktor Svensson som ny konsernsjef for Rejlers, med virkning fra 1. mars 2018.

Viktor kommer fra ÅF hvor han har jobbet i flere ulike roller de siste 15 årene, blant annet som kommunikasjonssjef, salgssjef og i de senere år som divisjonssjef for ÅF Technology. Peter Rejler vil, på generalforsamlingen i 2018, bli foreslått som styreleder i selskapet.

Viktors oppgave i Rejlers blir å fortsette omstillingen til en mer effektiv organisasjon og virksomhet med fokus på å nå våre lønnsomhets- og vekstmål, samt fokusere på digitalisering og strategisk ledelse som skal gi oss de rette forutsetningene for å styrke vår markedsposisjon i Norden.

Viktor Svensson

Viktor har framgangsrikt bidratt til ÅFs utvikling de siste årene gjennom ulike roller. Han har vært en del av ÅFs konsernledelse siden 2003, og fra 2015 divisjonssjef for ÅF Technology med ansvar for FoU, kommunikasjonsteknikk og IT. Divisjonen har i dag en omsetning på rundt 2 milliarder kroner.

- Gjennom Viktor Svensson får Rejlers en konsernsjef med sterk forståelse for Rejlers strategi, samt våre markeds- og forretningsområder. Viktor har stor erfaring og kompetanse fra den rådgivende ingeniørbransjen. Jeg er veldig fornøyd med at Viktor tar over som konsernsjef for Rejlers for å lede overgangen til en digitalisert og mer effektiv virksomhet, samt skape ytterligere merverdi for våre aksjonærer, sier Peter Rejler.

- Det er med stor energi og entusiasme at jeg tar over som konsernsjef i Rejlers. Jeg ser fram til å få lede Rejlers inn i framtiden i et voksende ingeniørmarked hvor omverden alltid er "online", sier Viktor Svensson.

I løpet av 16 år som konsernsjef har Peter Rejler lykkes med å utvikle Rejlers til en av Nordens største rådgivende ingeniørselskaper med 2000 medarbeidere i Sverige, Finland og Norge.

For mer informasjon:

Peter Rejler; Konsernsjef, e-post: peter.rejler@rejlers.se
Ivar Verner; Styrets leder, tlf. +46 (0) 70-821 70 31, e-post: ivar@vernerpartners.se