Jernbaneoppgjør på Jernbaneforum 8. mars!

Det er uro i jernbane-Norge. I en streng vinter med mengder av innstilte avganger så krangler aktørene i en ny-organisert jernbanesektor om hva som skal til for å holde rutetabellen. Det blir garantert temperatur på årets jernbaneforum 8. mars!

Uro i jernbane-Norge

Det er uro i jernbane-Norge. I en streng vinter med mengder av innstilte avganger så krangler aktørene i en ny-organisert jernbanesektor om hva som skal til for å holde rutetabellen. Samferdselsministeren sier full fart forover, mens BaneNor holder igjen på avgang og varsler forsinkelser på utbygning av InterCity-strekninger.

Midt i denne diskusjonen så møter en ny Jernbanedirektør til første arbeidsdag. Det blir garantert temperatur på årets jernbaneforum 8. mars!

Digitalisering gir nye muligheter 

Behov for utbygging av nye linjestrekninger og etterslep på investeringer preger debatten, men samtidig så møter sektoren nye utfordringer og muligheter: - Vi ser at all fysisk infrastruktur er i ferd med å digitaliseres, dette endrer forretningsmodellene for aktørene og kravene til kompetanse, det samme gjelder også for jernbane, sier Pettersen og understreker:
- Jernbanesektoren må aktivt ta disse mulighetene i bruk skal man klare å løse utfordringene som sektoren står ovenfor.

På Jernbaneforum vil foredragsholdere fra bla Huawei, Telenor, Deutsche Bahn og Coinco fortelle om dette mulighetsbildet.

Konkurranseutsetting og Internasjonalisering

Mye tyder på at konkurranseutsetting av linjestrekninger vil øke i omfang i fremtidens jernbane-Norge og utenlandske aktører står klare til å være med i kampen om kontraktene, flere av dem møter du på Jernbaneforum.

Men det finnes også internasjonaliseringsmuligheter i motsatt retning for norsk jernbane og norsk næringsliv. På jernbaneforum hører du mer om eksport til Europa og Østen med tog som transportbærer. Blant annet får vi besøk av den kinesiske ambassadøren i Norge, Wang Min.

Er norsk jernbane klare for å gripe mulighetene?

For mer informasjon, kontakt:

Rejlers Norge AS: Thomas Pettersen, Administrerende Direktør, thomas.pettersen@rejlers.no / +47 950 22 323

Jernbaneforum: Reidar Braathen, Prosjektleder Jernbaneforum Sør, reidar.braathen@austagderfk.no / +47 907 64184

For presseakkreditering, kontakt Anne Lystad; Anne.Lystad@rejlers.no / +47 480 91 698

Foto: Carl-Frederic Salicath