Strategi

Rejlers strategiske hovedpunkter for å oppnå målene er:

Rejlers strategiske hovedpunkter for å oppnå målene.

  • Muliggjøre akselerasjon for våre kunder i deres forretninger.
  • Balansert kundebase med differensiert konjunkturfølsomhet.
  • Vekst i Norden, spesielt i storbyområdene gjennom organisk vekst, samt strategiske oppkjøp.
  • En tydelig bedriftskultur og en sterk merkevare.
  • En attraktiv arbeidsplass med en helseprofil, engasjerte medarbeidere og et sterkt lederskap.
  • Økt internasjonalt samarbeid mellom våre fagområder og med våre partnere.
  • Høy intern effektivitet.
  • Lokal tilstedeværelse og entreprenørskap med et sterkt salgsfokus.
  • Foredle leveransene gjennom å tilby innovative helhetsløsninger.