Presse

Rejlers B-aksje er notert på Nasdaq Stockholm. Familien Rejler eier ca. 60 prosent av stemmene. Andre store eiere er Lannebo fondet, Nordea Investment Funds og Didner & Gerge Fonder.