Oslo Kongressenter torsdag 8. mars 2018

Jernbaneforum 2018

Jernbaneforum 2018 er klar til avgang 8. mars 2018!

Påmeldingen har nå åpnet, meld deg på her.

Temaet for 2018 er Ord - Plan - Handling. Med dette tema ønsker forumet å sette lys på hele prosessen fra de store festtalene til at brukerne av jernbanetjenester får levert en ny tjeneste. Deltagerne, utstillerne og foredragsholderne vil kunne diskutere, utdype og vise frem løsninger som tar oss fra ord til handling.

Programmet vil inneholde foredrag som setter næringsutvikling, finansiering og raske prosjekter samt transport på jernbane for eksport i fokus.
Dette gir en god miks av samferdselspolitikk, næringsutvikling og teknologi for å utvikle jernbanen i Norge.

Konferansen vil samle mer enn 350 deltagere fra alle miljøer som er brukere, leverandører, premissgivere og beslutningstakere i norsk samferdsels- og transportbransje.

Konferansen holdes denne gang på Oslo Kongressenter som ligger sentralt og nær offentlig kommunikasjon i Oslo.

Foto: CF Salicath