Geoforum X, Y og Z 2018

Møt Rejlers på Geoforum X, Y og Z 2018. Arrangementet er en felles arena for både beslutningstakere og praktiske utøvere som arbeider med infrastruktur både over og under bakken.

Målgruppen er utøvere/landmålere, bestillere, forvaltere, systemleverandører og systemeiere. Disse kan for komme fra privat og offentlige organisasjoner som f.eks. entreprenører, kommuner, vegvesen, kabel-/fiberleggere, energiselskap, olje/gass, og som konsulenter.

Gå til Geoforums egne nettsider for mer info

Meld deg på innen 18. desember 2017