Mer om oss

Rejlers er et nordisk konsern som tilbyr tekniske konsulenttjenester til kunder innen områdene bygg og eiendom, energi, industri og infrastruktur.

Vi setter sammen konsulenter med ulik kompetanse som i samarbeid gjennomfører prosjektet, i alt forstudier og planlegging til design, konstruksjon, projektering og prosjektledelse. 

Konsernsjef

Peter Rejler er konsernsjef for Rejlers fra 1. april 2014 
Thomas Pettersen er administrerende direktør for Rejlers Norge fra 22. april 2017. 

Styret i Rejlers Norge AS

Styret i Rejlers Norge AS består av styreformann Peter Rejler fra Rejlers AB, Thomas Pettersen adm. dir. Rejlers Norge AS og Arne Schjerpen Rejlers Embriq AS. I tillegg består styret av ansatterepresentantene Kay Henning Nilsen, Espen Arjun Tveit og Marius Bakken.

Styret i Rejlers Norge AS - øverst f.v.: 
Peter Rejler, Thomas Pettersen, Arne Schjerpen, Kay Henning Nilsen, Espen Arjun Tveit og Marius Bakken.

Hjemmemarked

Våre hjemmemarkeder er Sverige, Finland og Norge, med resten av Norden og området rundt Østersjøen som framvoksende markeder. Rejlers gjennomfører cirka 15 000 kundeoppdrag årlig. 

Her er vi

Vi er 2 000 medarbeidere på over 80 kontorer i Sverige, Finland og Norge. I Norge jobber nærmere 400 rådgivere over hele landet. 

Verdier

Passionate, Empowered, Healthy

Aksjen

Rejlers B-aksje er notert på NASDAQ QMX. Familien Rejler eier 56 prosent av stemmene og 22 prosent av kapitalen. Andre store eiere er Lannebo fondene, Nordea Investment Fund og Didner & Gerge fondene.