Mål

Det overordnede målet er å skape og realisere merverdi for våre kunder, medarbeidere og eiere.

Finansielt mål

Rejlers finansielle mål fra 2015 er å ha en driftsmargin på minst 8 prosent over tid. 

Rejlers har også et økonomisk mål om en stabil utvikling der selskapets egenkapitalandel skal overstige 30 prosent. 

Vekstmål

Rejlers skal ha en vekst på cirka 15 prosent per år i omsetning og 10 prosent i antall ansatte, noe som muliggjør vekstmålet 2020 - 3030 - 4040. Det faktum at vi år 2020 skal være minst 3030 ansatte og ha en omsetning på minst 4040 millioner kroner.

Medarbeidere

Rejlers ser på medarbeidernes helse som en viktig suksessfaktor. Sykefraværet skal ikke overstige 2 prosent og turnover skal være cirka 10 prosent. Resultatene av vår medarbeiderundersøkelse skal være på minst 80 prosent av maksimalt resultat.

Bærekraft

Rejlers skal være kundenes opplagte valg for energieffektive og bærekraftige løsninger.

Vi skal redusere våre CO2-utslipp per ansatt med 10 prosent per år.

Vi skal oppmuntre til idrett og mosjon samt inspirere ungdommer til å velge ingeniøryrket.