Kvalitet og miljø

Det har blitt betydelig mer viktig i dagens samfunn å vurdere hvordan vi, både som personer og bedrifter, påvirker miljøet. Hvordan miljø påvirker Rejlers og hvordan Rejlers kan arbeide for å bedre miljøet skal alltid være på agendaen.

Alle aktiviteter – fra idé til utførelse – planlegges og blir styrt med tanke på kvalitet og miljø. Rejlers ble i mars 2017 sertifisert av Det Norske Veritas (DNV GL) i henhold til NS EN ISO 9001 Kvalitetsstyring, ISO 14001 Miljøstyring og OHSAS 18001 Arbeidsmiljø.

Kvalitets-og miljøstyringssystemet skal sikre at virksomheten oppfyller krav og forventninger fra kunder, offentlige myndigheter, samarbeidspartnere og underleverandører. Systemets hensikt er at det på en fortløpende måte bidrar til å nå fastsatte mål i Rejlers' virksomhet. Dette gjelder i høy grad påvirkning på miljøet, og de tiltak som Rejlers jobber kontinuerlig med for å bedre miljøet.

Rejlers' totale kvalitet- og miljømål måles og overvåkes kontinuerlig. Minst en gang i året analyserer ledelsen de overordnede mål og evaluerer definerte mål.

ISO 9001:2008

Denne standarden godkjenner at ledelsessystemet til Rejlers Norge ivaretar prinsippet om kontinuerlig forbedring.


ISO 14001:2004

Standarden godkjenner at Rejlers Norge har en offensiv miljøpolicy med ambisjon om å ha positiv miljøeffekt gjennom oppdrag for selskapets kunder.

OHSAS 18001:2007

Standarden godkjenner at Rejlers har dokumentert gode prosedyrer for å ivareta selskapets arbeidsmiljøpolicy, medvirkning og involvering.

Last ned sertifikat