Historie

Rejlers ble grunnlagt i Sverige i 1942 og har vært aktive som rådgivende konsulenter siden starten. Virksomheten har hatt en rød tråd fra begynnelsen - elteknikk i ulike former. Alt fra kjernekraft til elektronikk. Opp gjennom årene har Rejlers ekspandert til nye kompetanseområder som f.eks. telekom, railconsult, elkraft og energi.

Selskapets virksomhet har i stor grad falt sammen med Sveriges utvikling som industrinasjon. I begynnelsen jobbet man med utvidelse av elektrisitetsnettet i Sverige, senere deltok selskapets ansatte i industrialiseringen og «millionprogrammet» for boliger. I løpet av 1990 - og 2000-tallet har jernbane og telekom kommet til som nye virksomheter. I løpet av 2010-tallet ble miljøteknologi utviklet som en særskilt kompetanse. Under 2000-tallet bredde Rejlers seg geografisk. I dag finnes også virksomheter i Finland og Norge. 

Rejlers ble grunnlagt av ingeniør Gunnar Rejler i Sverige i 1942. Selskapet har siden da vært ledet av Gunnar Rejler sin sønn og senere sønnesønn, Jan og Peter Rejler. Mellom årene 2012-2014 var Eva Nygren konsernsjef.  I april 2014 kom Peter Rejler tilbake som konsernsjef i Rejlers.  Selskapet har beholdt det å være en familiebedrift, selv om eierskapet ble utvidet gjennom offentlig notering av aksjene fra 2003.