Vi har energi til å gjøre verden litt bedre!

Rejlers oppmuntrer til aktiviteter som har en positiv innflytelse på miljø, medarbeidere og samfunn. Vi stiller strenge krav til økologiske, etiske og økonomiske aspekter når vi driver vår virksomhet.

Rejlers har også ett bredt engasjement på helsefremmende aktiviteter, blant annet gjennom samarbeid med organisasjonen Star for Life i Sør-Afrika. 

CSR-strategi

Rejlers har utviklet en CSR-strategi der vårt engasjement deles inn i følgende områder: Medarbeidere, Miljø og Samfunn.

Alle har lik verdi

Rejlers støtter og respekterer de ti prinsippene om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljøproblemer og anti-korrupsjon som finnes i FNs Global Compact. Alle medarbeidere i Rejlers skal behandles med respekt og verdighet. Vi arbeider for at alle ansatte skal behandles likt og gis samme muligheter uansett kjønn, etnisk eller nasjonal opprinnelse, religion, alder, seksuell legning eller politisk oppfatning. Dette gjenspeiles i vår daglige virksomhet og gjennom våre rekrutteringer.