Kontaktskjema

Trenger du en ekspert til å løse en utfordring?

Fyll ut skjemaet nederst på siden og vi tar kontakt.

Våre eksperter leverer bl.a. løsninger innenfor:

Elkraft
Tekniske og økonomiske utredninger, prosjektledelse og prosjektering, samt tegning og dokumentasjon av anlegg for el-distribusjon, både regional- og sentralnettet.

Elprosjektering
Elprosjektering innen elkraft, tele/data, elvarme, belysning, bygg-automatisering og sikkerhetsanlegg. Energiteknikk, AMS, Smart Grid og andre smarte løsninger. 

Energirådgivning
Energirådgivning og energimerking av bygg. Energivurdering av tekniske anlegg.  Vi bistår i alle prosjektfaser og i den løpende driften.

Railconsult
Mulighetsanalyser, ruteplanlegging, punktlighet- og robusthetsanalyser, økonomiske analyser, sikkerhetsstyring og risikoanalyser, materiellgodkjenning, vedlikeholdsstrategi, samt ledelsesstrategi innen jernbane.

Telecom
Drift og vedlikehold landsdekkende basestasjoner og kringkastingsnett. Utleie av telekomspesialister til nettplanlegging, utbygging, optimalisering og prosjektgjennomføring. Vi har en landsdekkende organisasjon for implementering, analyse, optimalisering, drift- og vedlikehold av mobilnett. 

Sikkerhet og beredskap
Solid kompetanse til å bistå med systematisk sikkerhetsarbeid, herunder risiko- og sårbarhetsanalyser, utarbeidelse av planer og gjennomføring av øvelser. Kartlegging av risikoforhold og utarbeidelse av beredskapsplaner på ulike nivå, samt planlegging og gjennomføring av ulike type øvelser.

Elsikkerhet
Kontroll av elektriske anlegg, samt revisjoner og informasjonsarbeid på vegne av norske nettselskaper.

Dokumentasjon
Rejlers har utviklet systemer for datafangst som sikrer rask, rimelig og nøyaktig utarbeidelse av anleggsdokumentasjon, enten det er stikkledning til en nettkunde eller store regionalnettsforbindelser. Vi har egne fast ansatte landmålere med elkrafterfaring som kjenner utstyr og anlegg godt, og kan bistå med innmåling og dokumentasjon av alle typer nettanlegg.

Kontakt oss

I skjemaet under velger du hvilket fagfelt du ønsker hjelp med, fyller ut navn og e-postadresse, og vi tar kontakt med deg i løpet av kort tid.