Tiina Pajunen

Tiina Pajunen har jobbet i Rejlers i over 25 år. Den røde tråden gjennom årene har vært oppdrag innen energisektoren. Hun har blitt i bedriften fordi hun trives med kulturen og mulighetene for videre utvikling.

- Det er bra å tilhøre en sterk nordisk aktør når man jobber med det jeg gjør. Mange av våre kunder er nordiske og vi har mye å vinne på ved å samarbeide og utveksle lærdom over landegrensene, sier hun. 

Tiina er i dag en av bedriftens erfarne energispesialister. Hun begynte å jobbe med energieffektivisering i Rejlers. I dag er hun konsulent, og hjelper bedrifter med prosesser knyttet til kjøp av strøm på det nordiske kraftmarkedet. Parallelt er hun med og utvikler nye tekniske konsulenttjenester for netteiere.
Det kan handle om både nettdesign eller større investeringsprosjekter. 

- Hvis du har en god idé så er det alltid mulighet for å prøve å utvikle den. Bedriften er preget av en positiv ånd og en nysgjerrighet på det som er nytt. Det er derfor jeg trives her. 

Når Tiina beskriver Rejlers som bedrift kommer hun tilbake til ord som sterk kultur og sunne verdier. Som ansatt behandles man med respekt for det som man er god på. Det er enkelt å lage prosjektgrupper for ulike oppdrag, og når man trenger støtte, så er det alltid lett tilgjengelig.