Mikael Wallenås

Mikael Wallenås jobber til daglig med styrkeberegninger hos Rejlers. Gjennom foreningen Young Generation fikk han muligheten til å delta på et studiebesøk til Japan for å lære mer om hvordan man har arbeidet med ettervirkningene av ulykken i Fukushima.

- Det er jo litt rart at det ble Fukushima før jeg rakk å besøke Forsmark, men dit skal jeg i neste uke, sier Mikael og ler når vi fikk tak i han på telefonen. 

Young Generation er et nettverk for de som er under 35 år og som jobber innen kjernekraftindustrien. Gjennom ett år tilbys de som ønsker det flere nettverkstreff og studiebesøk. Det var på denne måten Mikael kom til Fukushima sammen med sju andre deltagere fra foreningen. 

- Det har blitt gjort en enorm innsats i Japan for å begrense skadene etter radioaktiviteten som ble spredt. 

Michael mener at det vil ta litt tid før alt blir som det var før. Ødeleggelsene etter tsunamien rundt det havarerte kraftverket var fortsatt tydelige. Området var langt fra gjenopprettet. 

 

- Det var et klart fokus på å jobbe for det som skjedde aldri skal skje igjen. Samtidig jobbes det febrilsk for å få tillatelse til å starte opp igjen de stengte atomkraftverkene.

I Rejlers arbeider med Mikael styrkeberegninger for rørsystemer både for kjernekraft og varmekraftindustrien. Han mener at det er godt å utvidet sin egen horisont. Med seg i bagasjen hjem tokt han blant annet med seg erfaringene fra de kjernekraftanleggene som klarte seg bra.

- Ett av de kraftverkene vi besøkte var egentlig ikke konstruert for å tåle de påkjenningene det ble utsatt for. Det var derfor spennende å sette seg inn i hva som gjorde at akkurat dette verket klarte seg så bra.

Det nettverket som Michael har fått gjennom Young Generation kommer han til fortsette å ha kontakt med gjennom resten av året. Flere møter er planlagt og de vil sikkert holde kontakten etter det også. Han er overbevist om at et nettverk av denne typen er viktige, både for de som deltar, men også for utviklingen av hele kjernekraftindustrien. 

Young Generation

Young Generation ble startet i mai 1994 etter initiativ fra tidligere ABB Atom sin administrerende direktør, Jan Runermark. I dag har virksomheten utviklet seg til et globalt nettverk med deltakere fra over 50 land. Young Generations hovedmål er å gi medarbeidere, opp til og med 35 år, i kjernekraftbransjen en mulighet til å skape egne profesjonelle nettverk. Young Generation skal bidra til deltakerne utvider sin forståelse og kunnskap innen områdene kjernekraft og energi.